Asbest Verwijdering Deurne

Overtreder

Naam overtreder/bedrijf: Asbest Verwijdering Deurne
Plaats overtreder/bedrijf: Deurne

Datum constatering overtredingen

23-10-2020

Geconstateerde overtredingen

  • Arbeidsomstandighedenbesluit, Art 4.48a, 1e lid Geen doeltreffende maatregelen bij te verwachten overschrijding grenswaarde.
  • Arbeidsomstandighedenbesluit, Art 4.54d, 5e lid Het werk is niet uitgevoerd door, of onder toezicht van een gecertificeerde toezichthouder.
  • Arbeidsomstandighedenbesluit, Art 4.54d, 7e lid Het werk is niet mede verricht door iemand met het certificaat vakbekwaamheid asbestverwijdering.

Bestuurlijk besluit

Boete

Locatie overtreding

IABC 5301 -
4814RB Breda

Rechtsgang staat open

Ja

Reactie overtreder op openbaarmaking