G. Venus Sloop- en Asbestwerken B.V.

Overtreder

Naam overtreder/bedrijf: G. Venus Sloop- en Asbestwerken B.V.
Plaats overtreder/bedrijf: Utrecht

Datum constatering overtredingen

12-10-2020

Geconstateerde overtredingen

  • Arbeidsomstandighedenbesluit, Art 4.48a, 1e lid Geen doeltreffende maatregelen bij te verwachten overschrijding grenswaarde.

Bestuurlijk besluit

Boete

Locatie overtreding

Wilhelminakanaal Oost 39 -
4905AG Oosterhout nb

Rechtsgang staat open

Nee

Reactie overtreder op openbaarmaking

Geen reactie ontvangen.