De heer F Sahtout h.o.d.n. Sahtout Dienstverlening

Overtreder

Naam overtreder/bedrijf: De heer F Sahtout h.o.d.n. Sahtout Dienstverlening
Plaats overtreder/bedrijf: Purmerend

Datum constatering overtredingen

27-01-2021

Geconstateerde overtredingen

  • Arbeidsomstandighedenbesluit, Art 4.45, 1e lid onder c Asbest niet opgeborgen of niet vervoerd in geschikte en gesloten verpakking.

Bestuurlijk besluit

Boete

Locatie overtreding

Waddenstraat 777
2036LW HAARLEM

Rechtsgang staat open

Ja

Reactie overtreder op openbaarmaking