Asbestsanering en Milieutechniek Vissers B.V.

Overtreder

Naam overtreder/bedrijf: Asbestsanering en Milieutechniek Vissers B.V.
Plaats overtreder/bedrijf: Oosterhout

Datum constatering overtredingen

28-01-2021

Geconstateerde overtredingen

  • Arbeidsomstandighedenbesluit, Art 4.54d, 5e lid Het werk is niet uitgevoerd door, of onder toezicht van een gecertificeerde toezichthouder.

Bestuurlijk besluit

Boete

Locatie overtreding

Kadeplein 4
4703GB Roosendaal

Rechtsgang staat open

Nee

Reactie overtreder op openbaarmaking

Geen reactie ontvangen.