J. K Roeplal h.o.d.n Interfix Bouw

Overtreder

Naam overtreder/bedrijf: J. K Roeplal h.o.d.n Interfix Bouw
Plaats overtreder/bedrijf: 's-Gravenhage

Datum constatering overtredingen

24-11-2020

Geconstateerde overtredingen

  • Arbeidsomstandighedenbesluit, Art 4.54a, 1e lid Er was geen asbestinventarisatie uitgevoerd vóór het afbreken/verwijderen/opruimen.

Bestuurlijk besluit

Boete

Locatie overtreding

Cornelis Outshoornstraat 7 -
3067EC Rotterdam

Rechtsgang staat open

Nee

Reactie overtreder op openbaarmaking

Geen reactie ontvangen.