Asbest Projecten Emmeloord B.V.

Overtreder

Naam overtreder/bedrijf: Asbest Projecten Emmeloord B.V.
Plaats overtreder/bedrijf: Emmeloord

Datum constatering overtredingen

26-01-2021

Geconstateerde overtredingen

  • Arbeidsomstandighedenbesluit, Art 4.45, 1e lid De concentratie van asbeststof niet zo laag mogelijk onder de grenswaarde.(art. 4.46) gehouden

Bestuurlijk besluit

Boete

Locatie overtreding

Burgemeester van der Lely 2
4285BL Woudrichem

Rechtsgang staat open

Nee

Reactie overtreder op openbaarmaking

Geen reactie ontvangen.