Kwakkel B.V.

Overtreder

Naam overtreder/bedrijf: Kwakkel B.V.
Plaats overtreder/bedrijf: Kampen

Datum constatering overtredingen

03-03-2021

Geconstateerde overtredingen

  • Arbeidsomstandighedenbesluit, Art 4.48a, 4e lid Asbest(houdend product) was niet verwijderd vóór aanvang ander werk.

Bestuurlijk besluit

Boete

Locatie overtreding

Zuideinde 76
7941GK Meppel

Rechtsgang staat open

Ja

Reactie overtreder op openbaarmaking