Kwakkel B.V.

Overtreder

Naam overtreder/bedrijf: Kwakkel B.V.
Plaats overtreder/bedrijf: Kampen

Datum constatering overtredingen

03-03-2021

Geconstateerde overtredingen

  • Arbeidsomstandighedenbesluit, Art 4.48a, 4e lid Asbest(houdend product) was niet verwijderd vóór aanvang ander werk.

Bestuurlijk besluit

Boete

Locatie overtreding

Zuideinde 76
7941GK Meppel

Rechtsgang staat open

Nee

Reactie overtreder op openbaarmaking

Geen reactie ontvangen.