Asbest Verwijdering Totaal B.V.

Overtreder

Naam overtreder/bedrijf: Asbest Verwijdering Totaal B.V.
Plaats overtreder/bedrijf: KAATSHEUVEL

Datum constatering overtredingen

09-04-2021

Geconstateerde overtredingen

  • Arbeidsomstandighedenbesluit, Art 4.45, 2e lid onder a Asbeststof werd geproduceerd of kwam vrij in de lucht.

Bestuurlijk besluit

Boete

Locatie overtreding

Rembrandtlaan 1
5256HR Oudheusden

Rechtsgang staat open

Nee

Reactie overtreder op openbaarmaking

Geen reactie ontvangen.