Asbest Partners Brabant B.V.

Overtreder

Naam overtreder/bedrijf: Asbest Partners Brabant B.V.
Plaats overtreder/bedrijf: Veghel

Datum constatering overtredingen

16-03-2021

Geconstateerde overtredingen

  • Arbeidsomstandighedenbesluit, Art 4.54d, 5e lid Het werk is niet uitgevoerd door, of onder toezicht van een gecertificeerde toezichthouder.

Bestuurlijk besluit

Boete

Locatie overtreding

Kastanjelaan -
4621EM Bergen op Zoom

Rechtsgang staat open

Ja

Reactie overtreder op openbaarmaking