MC-Asbestverwijdering B.V.

Overtreder

Naam overtreder/bedrijf: MC-Asbestverwijdering B.V.
Plaats overtreder/bedrijf: Huizen

Datum constatering overtredingen

08-04-2021

Geconstateerde overtredingen

  • Arbeidsomstandighedenbesluit, Art 4.45, 1e lid De concentratie van asbeststof niet zo laag mogelijk onder de grenswaarde.(art. 4.46) gehouden

Bestuurlijk besluit

Boete

Locatie overtreding

Dijkmanstraat 38
5735GH Aarle-Rixtel

Rechtsgang staat open

Nee

Reactie overtreder op openbaarmaking

Geen reactie ontvangen.