TVR Asbest B.V.

Overtreder

Naam overtreder/bedrijf: TVR Asbest B.V.
Plaats overtreder/bedrijf: Soesterberg

Datum constatering overtredingen

06-05-2021

Geconstateerde overtredingen

  • Arbeidsomstandighedenbesluit, Art 4.50, 5e lid Werk niet volgens het opgestelde werkplan uitgevoerd.

Bestuurlijk besluit

Boete

Locatie overtreding

Kloosterweg 5
4941EG Raamsdonksveer

Rechtsgang staat open

Nee

Reactie overtreder op openbaarmaking

Geen reactie ontvangen.