Ervé B.V.

Overtreder

Naam overtreder/bedrijf: Ervé B.V.
Plaats overtreder/bedrijf: Weert

Datum constatering overtredingen

19-04-2021

Geconstateerde overtredingen

  • Arbeidsomstandighedenbesluit, Art 4.48a, 1e lid Geen doeltreffende maatregelen bij te verwachten overschrijding grenswaarde.

Bestuurlijk besluit

Boete

Locatie overtreding

Provincialeweg Noord 27 a
6438AA Oirsbeek

Rechtsgang staat open

Nee

Reactie overtreder op openbaarmaking

Geen reactie ontvangen.