J. van der Hoop

Overtreder

Naam overtreder/bedrijf: J. van der Hoop
Plaats overtreder/bedrijf: Dronten

Datum constatering overtredingen

01-03-2021

Geconstateerde overtredingen

  • Arbeidsomstandighedenbesluit, Art 4.54a, 1e lid Er was geen asbestinventarisatie uitgevoerd vóór het afbreken/verwijderen/opruimen.

Bestuurlijk besluit

Boete

Locatie overtreding

De Noord 40 -
- Dronten

Rechtsgang staat open

Nee

Reactie overtreder op openbaarmaking

Geen reactie ontvangen.