Prinsen Asbestverwijdering B.V.

Overtreder

Naam overtreder/bedrijf: Prinsen Asbestverwijdering B.V.
Plaats overtreder/bedrijf: Aalten

Datum constatering overtredingen

28-08-2020

Geconstateerde overtredingen

  • Arbeidsomstandighedenbesluit, Art 4.45, 1e lid De concentratie van asbeststof niet zo laag mogelijk onder de grenswaarde.(art. 4.46) gehouden
  • Arbeidsomstandighedenbesluit, Art 4.48a, 1e lid Geen doeltreffende maatregelen bij te verwachten overschrijding grenswaarde.

Bestuurlijk besluit

Boete

Locatie overtreding

Misterweg - -
- Winterswijk

Rechtsgang staat open

Nee

Reactie overtreder op openbaarmaking

Geen reactie ontvangen.