W.J.M. van Mierlo

Overtreder

Naam overtreder/bedrijf: W.J.M. van Mierlo
Plaats overtreder/bedrijf: Maasdijk

Datum constatering overtredingen

11-03-2021

Geconstateerde overtredingen

  • Arbeidsomstandighedenbesluit, Art 4.54d, 5e lid Het werk is niet uitgevoerd door, of onder toezicht van een gecertificeerde toezichthouder.
  • Arbeidsomstandighedenbesluit, Art 4.54d, eerste lid Risicoklasse 2/3 werk was niet uitgevoerd door een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf.

Bestuurlijk besluit

Boete

Locatie overtreding

Ommedijk 3 -
- Schipluiden

Rechtsgang staat open

Nee

Reactie overtreder op openbaarmaking

Geen reactie ontvangen.