AB Werkt Bedrijfsverzorging B.V.

Overtreder

Naam overtreder/bedrijf: AB Werkt Bedrijfsverzorging B.V.
Plaats overtreder/bedrijf: HERTEN

Datum constatering overtredingen

28-04-2021

Geconstateerde overtredingen

  • Arbeidsomstandighedenbesluit, Art 4.45, 1e lid De concentratie van asbeststof niet zo laag mogelijk onder de grenswaarde.(art. 4.46) gehouden

Bestuurlijk besluit

Boete

Locatie overtreding

Reppelstraat 5
6088EV Roggel

Rechtsgang staat open

Ja

Reactie overtreder op openbaarmaking