D.G.M. Coppens h.o.d.n DC Dak

Overtreder

Naam overtreder/bedrijf: D.G.M. Coppens h.o.d.n DC Dak
Plaats overtreder/bedrijf: Eindhoven

Datum constatering overtredingen

04-05-2021

Geconstateerde overtredingen

  • Arbeidsomstandighedenbesluit, Art 4.48a, 1e lid Geen doeltreffende maatregelen bij te verwachten overschrijding grenswaarde.
  • Arbeidsomstandighedenbesluit, Art 4.54a, 1e lid Er was geen asbestinventarisatie uitgevoerd vóór het afbreken/verwijderen/opruimen.
  • Arbeidsomstandighedenbesluit, Art 4.54d, 5e lid Het werk is niet uitgevoerd door, of onder toezicht van een gecertificeerde toezichthouder.
  • Arbeidsomstandighedenbesluit, Art 4.54d, 7e lid Het werk is niet mede verricht door iemand met het certificaat vakbekwaamheid asbestverwijdering.
  • Arbeidsomstandighedenbesluit, Art 4.54d, eerste lid Risicoklasse 2/3 werk was niet uitgevoerd door een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf.

Bestuurlijk besluit

Boete

Locatie overtreding

Levylaan 2 -
5652VJ Eindhoven

Rechtsgang staat open

Nee

Reactie overtreder op openbaarmaking

Geen reactie ontvangen.