Asbestverwijdering NM B.V.

Overtreder

Naam overtreder/bedrijf: Asbestverwijdering NM B.V.
Plaats overtreder/bedrijf: Zaandam

Datum constatering overtredingen

28-04-2021

Geconstateerde overtredingen

  • Arbeidsomstandighedenbesluit, Art 4.45, 2e lid onder d Afvalstof was niet z.s.m. verzameld en afgevoerd in geschikte verpakking.

Bestuurlijk besluit

Boete

Locatie overtreding

Panneroodstraat -
1503XA Zaandam

Rechtsgang staat open

Nee

Reactie overtreder op openbaarmaking

Geen reactie ontvangen.