RvW Asbestsanering B.V.

Overtreder

Naam overtreder/bedrijf: RvW Asbestsanering B.V.
Plaats overtreder/bedrijf: Kamerik

Datum constatering overtredingen

18-05-2021

Geconstateerde overtredingen

  • Arbeidsomstandighedenbesluit, Art 4.45, 1e lid De concentratie van asbeststof niet zo laag mogelijk onder de grenswaarde.(art. 4.46) gehouden

Bestuurlijk besluit

Boete

Locatie overtreding

Stammerdijk 23
1112AA Diemen

Rechtsgang staat open

Nee

Reactie overtreder op openbaarmaking

Geen reactie ontvangen.