FBO B.V.

Overtreder

Naam overtreder/bedrijf: FBO B.V.
Plaats overtreder/bedrijf: Ochten

Datum constatering overtredingen

15-04-2021

Geconstateerde overtredingen

  • Arbeidsomstandighedenbesluit, Art 4.45, 1e lid De concentratie van asbeststof niet zo laag mogelijk onder de grenswaarde.(art. 4.46) gehouden

Bestuurlijk besluit

Boete

Locatie overtreding

Heirweg 2 a
4703SX Roosendaal

Rechtsgang staat open

Nee

Reactie overtreder op openbaarmaking

Geen reactie ontvangen.