L.A.M. Jacobs-Migielsen h.o.d.n Jacobs-Migielsen Loon- Grond en Sloopwerken

Overtreder

Naam overtreder/bedrijf: L.A.M. Jacobs-Migielsen h.o.d.n Jacobs-Migielsen Loon- Grond en Sloopwerken
Plaats overtreder/bedrijf: Ossendrecht

Datum constatering overtredingen

07-04-2021

Geconstateerde overtredingen

  • Arbeidsomstandighedenbesluit, Art 4.48a, 1e lid Geen doeltreffende maatregelen bij te verwachten overschrijding grenswaarde.
  • Arbeidsomstandighedenbesluit, Art 4.54d, 5e lid Het werk is niet uitgevoerd door, of onder toezicht van een gecertificeerde toezichthouder.
  • Arbeidsomstandighedenbesluit, Art 4.54d, 7e lid Het werk is niet mede verricht door iemand met het certificaat vakbekwaamheid asbestverwijdering.
  • Arbeidsomstandighedenbesluit, Art 4.54d, eerste lid -

Bestuurlijk besluit

Boete

Locatie overtreding

Barlaqeuseweg 1
4751SB Oud Gastel

Rechtsgang staat open

Nee

Reactie overtreder op openbaarmaking

Geen reactie ontvangen.