Van der Wal Asbestsanering B.V.

Overtreder

Naam overtreder/bedrijf: Van der Wal Asbestsanering B.V.
Plaats overtreder/bedrijf: Joure

Datum constatering overtredingen

26-05-2021

Geconstateerde overtredingen

  • Arbeidsomstandighedenbesluit, Art 4.45, 1e lid De concentratie van asbeststof niet zo laag mogelijk onder de grenswaarde.(art. 4.46) gehouden

Bestuurlijk besluit

Boete

Locatie overtreding

Tjalke van der Walstraat 26
8723CC Koudum

Rechtsgang staat open

Nee

Reactie overtreder op openbaarmaking

Geen reactie ontvangen.