WinLex Milieutechniek B.V.

Overtreder

Naam overtreder/bedrijf: WinLex Milieutechniek B.V.
Plaats overtreder/bedrijf: Pesse

Datum constatering overtredingen

21-06-2021

Geconstateerde overtredingen

  • Arbeidsomstandighedenbesluit, Art 4.45, 1e lid De concentratie van asbeststof niet zo laag mogelijk onder de grenswaarde.(art. 4.46) gehouden

Bestuurlijk besluit

Boete

Locatie overtreding

Tjalk 17 23
8232LX Lelystad

Rechtsgang staat open

Nee

Reactie overtreder op openbaarmaking

Geen reactie ontvangen.