Bork Milieutechniek

Overtreder

Naam overtreder/bedrijf: Bork Milieutechniek
Plaats overtreder/bedrijf: Stuifzand

Datum constatering overtredingen

27-05-2021

Geconstateerde overtredingen

  • Arbeidsomstandighedenbesluit, Art 4.48a, 1e lid Geen doeltreffende maatregelen bij te verwachten overschrijding grenswaarde.

Bestuurlijk besluit

Boete

Locatie overtreding

Drietorensweg 32 2
8307PG Ens

Rechtsgang staat open

Nee

Reactie overtreder op openbaarmaking

Geen reactie ontvangen.