Reijrink Aannemersbedrijf B.V.

Overtreder

Naam overtreder/bedrijf: Reijrink Aannemersbedrijf B.V.
Plaats overtreder/bedrijf: Haghorst

Datum constatering overtredingen

04-06-2021

Geconstateerde overtredingen

  • Arbeidsomstandighedenbesluit, Art 4.45, 1e lid De concentratie van asbeststof niet zo laag mogelijk onder de grenswaarde.(art. 4.46) gehouden

Bestuurlijk besluit

Boete

Locatie overtreding

Kruislandseweg 37
4724SL Wouw

Rechtsgang staat open

Nee

Reactie overtreder op openbaarmaking

Geen reactie ontvangen.