H. Kuijper Asbestsanering B.V.

Overtreder

Naam overtreder/bedrijf: H. Kuijper Asbestsanering B.V.
Plaats overtreder/bedrijf: Wieringerwaard

Datum constatering overtredingen

05-08-2021

Geconstateerde overtredingen

  • Arbeidsomstandighedenbesluit, Art 4.54d, 5e lid Het werk is niet uitgevoerd door, of onder toezicht van een gecertificeerde toezichthouder.

Bestuurlijk besluit

Boete

Locatie overtreding

Kruisweg 658
2132CJ Hoofddorp

Rechtsgang staat open

Nee

Reactie overtreder op openbaarmaking

Geen reactie ontvangen.