VIPKids

Overtreder

Naam overtreder/bedrijf: VIPKids
Plaats overtreder/bedrijf: Gouda

Datum constatering overtredingen

08-03-2021

Geconstateerde overtredingen

  • Arbeidsomstandighedenbesluit, Art 4.54d, eerste lid -

Bestuurlijk besluit

Boete

Locatie overtreding

Gouwestraat 3 -
- Boskoop

Rechtsgang staat open

Nee

Reactie overtreder op openbaarmaking

Geen reactie ontvangen.