Kozijn & Zo B.V.

Overtreder

Naam overtreder/bedrijf: Kozijn & Zo B.V.
Plaats overtreder/bedrijf: Hoogvliet Rotterdam

Datum constatering overtredingen

08-07-2021

Geconstateerde overtredingen

  • Arbeidsomstandighedenbesluit, Art 4.48a, 1e lid Geen doeltreffende maatregelen bij te verwachten overschrijding grenswaarde.
  • Arbeidsomstandighedenbesluit, Art 4.54a, 1e lid Er was geen asbestinventarisatie uitgevoerd vóór het afbreken/verwijderen/opruimen.
  • Arbeidsomstandighedenbesluit, Art 4.54d, 5e lid Het werk is niet uitgevoerd door, of onder toezicht van een gecertificeerde toezichthouder.
  • Arbeidsomstandighedenbesluit, Art 4.54d, eerste lid -

Bestuurlijk besluit

Boete

Locatie overtreding

D.C. Meesstraat 10 -
3201RA Spijkenisse

Rechtsgang staat open

Nee

Reactie overtreder op openbaarmaking

Geen reactie ontvangen.