Asbestsanering Oost-Nederland B.V.

Overtreder

Naam overtreder/bedrijf: Asbestsanering Oost-Nederland B.V.
Plaats overtreder/bedrijf: Heeten

Datum constatering overtredingen

24-08-2021

Geconstateerde overtredingen

  • Arbeidsomstandighedenbesluit, Art 4.50, 5e lid Werk niet volgens het opgestelde werkplan uitgevoerd.
  • Arbeidsomstandighedenbesluit, Art 4.51a, 3e lid Na reiniging werkplaats in buitenlucht is geen visuele inspectie uitgevoerd.

Bestuurlijk besluit

Boete

Locatie overtreding

Meenteweg 5
7722TV Dalfsen

Rechtsgang staat open

Nee

Reactie overtreder op openbaarmaking

Geen reactie ontvangen.