Enzerink B.V.

Overtreder

Naam overtreder/bedrijf: Enzerink B.V.
Plaats overtreder/bedrijf: Hengelo (Gld)

Datum constatering overtredingen

13-01-2021

Geconstateerde overtredingen

  • Arbeidsomstandighedenbesluit, Art 4.48a, 1e lid Geen doeltreffende maatregelen bij te verwachten overschrijding grenswaarde.
  • Arbeidsomstandighedenbesluit, Art 4.50, 5e lid Werk niet volgens het opgestelde werkplan uitgevoerd.
  • Arbeidsomstandighedenbesluit, Art 4.51a, 3e lid Na reiniging werkplaats in buitenlucht is geen visuele inspectie uitgevoerd.

Bestuurlijk besluit

Boete

Locatie overtreding

Varsseveldsestraatweg 49
7122CB Aalten

Rechtsgang staat open

Nee

Reactie overtreder op openbaarmaking

Geen reactie ontvangen.