Van Damme Asbestsanering B.V.

Overtreder

Naam overtreder/bedrijf: Van Damme Asbestsanering B.V.
Plaats overtreder/bedrijf: Heinkenszand

Datum constatering overtredingen

04-06-2021

Geconstateerde overtredingen

  • Arbeidsomstandighedenbesluit, Art 4.45, 2e lid onder a Asbeststof werd geproduceerd of kwam vrij in de lucht.
  • Arbeidsomstandighedenbesluit, Art 4.48a, 1e lid Geen doeltreffende maatregelen bij te verwachten overschrijding grenswaarde.

Bestuurlijk besluit

Boete

Locatie overtreding

Albert Joachimikade 43
4463AA Goes

Rechtsgang staat open

Nee

Reactie overtreder op openbaarmaking

Geen reactie ontvangen.