Twentse Asbest Sanering B.V.

Overtreder

Naam overtreder/bedrijf: Twentse Asbest Sanering B.V.
Plaats overtreder/bedrijf: Lattrop-Breklenkamp

Datum constatering overtredingen

12-03-2021

Geconstateerde overtredingen

  • Arbeidsomstandighedenbesluit, Art 4.54d, 5e lid Het werk is niet uitgevoerd door, of onder toezicht van een gecertificeerde toezichthouder.

Bestuurlijk besluit

Boete

Locatie overtreding

Sluizendijk 4
7642NA Wierden

Rechtsgang staat open

Nee

Reactie overtreder op openbaarmaking

Geen reactie ontvangen.