Asbestsanering en Milieutechniek Heezen B.V.

Overtreder

Naam overtreder/bedrijf: Asbestsanering en Milieutechniek Heezen B.V.
Plaats overtreder/bedrijf: Eindhoven

Datum constatering overtredingen

12-07-2021

Geconstateerde overtredingen

  • Arbeidsomstandighedenbesluit, Art 4.45, 1e lid De concentratie van asbeststof niet zo laag mogelijk onder de grenswaarde.(art. 4.46) gehouden

Bestuurlijk besluit

Boete

Locatie overtreding

De Run 4201
5503LM Veldhoven

Rechtsgang staat open

Nee

Reactie overtreder op openbaarmaking

Geen reactie ontvangen.