I.L. Jacobs h.o.d.n Jacobs Asbestos Solutions

Overtreder

Naam overtreder/bedrijf: I.L. Jacobs h.o.d.n Jacobs Asbestos Solutions
Plaats overtreder/bedrijf: 's-Gravenhage

Datum constatering overtredingen

07-09-2021

Geconstateerde overtredingen

  • Arbeidsomstandighedenbesluit, Art 4.45, 1e lid De concentratie van asbeststof niet zo laag mogelijk onder de grenswaarde.(art. 4.46) gehouden
  • Arbeidsomstandighedenbesluit, Art 4.54d, 5e lid Het werk is niet uitgevoerd door, of onder toezicht van een gecertificeerde toezichthouder.

Bestuurlijk besluit

Boete

Locatie overtreding

Loyolalaan 9 -
5263 A Vught

Rechtsgang staat open

Nee

Reactie overtreder op openbaarmaking

Geen reactie ontvangen.