Piet Luyben en zn. grond en sloopwerken verhuur hydraulische kranen

Overtreder

Naam overtreder/bedrijf: Piet Luyben en zn. grond en sloopwerken verhuur hydraulische kranen
Plaats overtreder/bedrijf: Cruquius

Datum constatering overtredingen

22-06-2021

Geconstateerde overtredingen

  • Arbeidsomstandighedenbesluit, Art 4.54d, 5e lid Het werk is niet uitgevoerd door, of onder toezicht van een gecertificeerde toezichthouder.
  • Arbeidsomstandighedenbesluit, Art 4.54d, 7e lid Het werk is niet mede verricht door iemand met het certificaat vakbekwaamheid asbestverwijdering.
  • Arbeidsomstandighedenbesluit, Art 4.54d, eerste lid -

Bestuurlijk besluit

Boete

Locatie overtreding

Straatweg 66
3621BR Breukelen ut

Rechtsgang staat open

Nee

Reactie overtreder op openbaarmaking

Geen reactie ontvangen.