V.O.F. Hoveniersbedrijf Gebroeders Van Baar

Overtreder

Naam overtreder/bedrijf: V.O.F. Hoveniersbedrijf Gebroeders Van Baar
Plaats overtreder/bedrijf: Heemskerk

Datum constatering overtredingen

16-06-2021

Geconstateerde overtredingen

  • Arbeidsomstandighedenbesluit, Art 4.54d, 5e lid Het werk is niet uitgevoerd door, of onder toezicht van een gecertificeerde toezichthouder.
  • Arbeidsomstandighedenbesluit, Art 4.54d, 7e lid Het werk is niet mede verricht door iemand met het certificaat vakbekwaamheid asbestverwijdering.
  • Arbeidsomstandighedenbesluit, Art 4.54d, eerste lid -

Bestuurlijk besluit

Boete

Locatie overtreding

Brandsteeg 2-4 en Meerstr - -
- Beverwijk

Rechtsgang staat open

Nee

Reactie overtreder op openbaarmaking

Geen reactie ontvangen.