Intermilieu B.V.

Overtreder

Naam overtreder/bedrijf: Intermilieu B.V.
Plaats overtreder/bedrijf: Doetinchem

Datum constatering overtredingen

22-11-2021

Geconstateerde overtredingen

  • Arbeidsomstandighedenbesluit, Art 4.48a, 1e lid Geen doeltreffende maatregelen bij te verwachten overschrijding grenswaarde.

Bestuurlijk besluit

Boete

Locatie overtreding

Hamelweg 16
8131RV Wijhe

Rechtsgang staat open

Nee

Reactie overtreder op openbaarmaking

Geen reactie ontvangen.