AANNEMINGSBEDRIJF G.G. AALTEN B.V.

Overtreder

Naam overtreder/bedrijf: AANNEMINGSBEDRIJF G.G. AALTEN B.V.
Plaats overtreder/bedrijf: Putten

Datum constatering overtredingen

15-06-2021

Geconstateerde overtredingen

  • Arbeidsomstandighedenbesluit, Art 4.54d, 5e lid Het werk is niet uitgevoerd door, of onder toezicht van een gecertificeerde toezichthouder.
  • Arbeidsomstandighedenbesluit, Art 4.54d, 7e lid Het werk is niet mede verricht door iemand met het certificaat vakbekwaamheid asbestverwijdering.
  • Arbeidsomstandighedenbesluit, Art 4.54d, eerste lid -

Bestuurlijk besluit

Boete

Locatie overtreding

J.P. Broekhovenstraat 2 -
8081HC Elburg

Rechtsgang staat open

Nee

Reactie overtreder op openbaarmaking

Geen reactie ontvangen.