L.L. Leter h.o.d.n Leter Dienstverlening

Overtreder

Naam overtreder/bedrijf: L.L. Leter h.o.d.n Leter Dienstverlening
Plaats overtreder/bedrijf: Nijmegen

Datum constatering overtredingen

17-11-2021

Geconstateerde overtredingen

  • Arbeidsomstandighedenbesluit, Art 4.45, 2e lid onder d Afvalstof was niet z.s.m. verzameld en afgevoerd in geschikte verpakking.
  • Arbeidsomstandighedenbesluit, Art 4.54d, 5e lid Het werk is niet uitgevoerd door, of onder toezicht van een gecertificeerde toezichthouder.

Bestuurlijk besluit

Boete

Locatie overtreding

H.C. de Jonghweg 15 a
5328JD Rossum gld

Rechtsgang staat open

Nee

Reactie overtreder op openbaarmaking

Geen reactie ontvangen.