Asbest Veilig B.V.

Overtreder

Naam overtreder/bedrijf: Asbest Veilig B.V.
Plaats overtreder/bedrijf: Ede

Datum constatering overtredingen

12-11-2021

Geconstateerde overtredingen

  • Arbeidsomstandighedenbesluit, Art 4.45, 1e lid De concentratie van asbeststof niet zo laag mogelijk onder de grenswaarde.(art. 4.46) gehouden

Bestuurlijk besluit

Boete

Locatie overtreding

Lage Valkseweg 135
6741GC Lunteren

Rechtsgang staat open

Nee

Reactie overtreder op openbaarmaking

Geen reactie ontvangen.