Rasenberg Asbestverwijdering B.V.

Overtreder

Naam overtreder/bedrijf: Rasenberg Asbestverwijdering B.V.
Plaats overtreder/bedrijf: Terheijden

Datum constatering overtredingen

27-08-2021

Geconstateerde overtredingen

  • Arbeidsomstandighedenbesluit, Art 4.48a, 1e lid Geen doeltreffende maatregelen bij te verwachten overschrijding grenswaarde.

Bestuurlijk besluit

Boete

Locatie overtreding

Merelstraat 36
4711JT St. Willebrord

Rechtsgang staat open

Nee

Reactie overtreder op openbaarmaking

Geen reactie ontvangen.