A.J.T.M. Schepens h.o.d.n A.V.N. Asbest Verwijdering Nederland

Overtreder

Naam overtreder/bedrijf: A.J.T.M. Schepens h.o.d.n A.V.N. Asbest Verwijdering Nederland
Plaats overtreder/bedrijf: Best

Datum constatering overtredingen

20-12-2021

Geconstateerde overtredingen

  • Arbeidsomstandighedenbesluit, Art 4.48a, 1e lid Geen doeltreffende maatregelen bij te verwachten overschrijding grenswaarde.

Bestuurlijk besluit

Boete

Locatie overtreding

Schelversakker 1
5341AJ Oss

Rechtsgang staat open

Nee

Reactie overtreder op openbaarmaking

Geen reactie ontvangen.