Asbestsanering en Milieutechniek Heezen B.V.

Overtreder

Naam overtreder/bedrijf: Asbestsanering en Milieutechniek Heezen B.V.
Plaats overtreder/bedrijf: Eindhoven

Datum constatering overtredingen

16-06-2021

Geconstateerde overtredingen

  • Arbeidsomstandighedenbesluit, Art 4.45, 1e lid De concentratie van asbeststof niet zo laag mogelijk onder de grenswaarde.(art. 4.46) gehouden

Bestuurlijk besluit

Boete

Locatie overtreding

Holleweg 4
5926RK Venlo

Rechtsgang staat open

Nee

Reactie overtreder op openbaarmaking

Geen reactie ontvangen.