Van Leeuwen Zwanenburg Facilities B.V.

Overtreder

Naam overtreder/bedrijf: Van Leeuwen Zwanenburg Facilities B.V.
Plaats overtreder/bedrijf: Zwanenburg

Datum constatering overtredingen

24-01-2022

Geconstateerde overtredingen

  • Arbeidsomstandighedenbesluit, Art 4.45, 1e lid De concentratie van asbeststof niet zo laag mogelijk onder de grenswaarde.(art. 4.46) gehouden
  • Arbeidsomstandighedenbesluit, Art 4.54d, 5e lid Het werk is niet uitgevoerd door, of onder toezicht van een gecertificeerde toezichthouder.

Bestuurlijk besluit

Boete

Locatie overtreding

Westerlengte -
1034SZ Amsterdam

Rechtsgang staat open

Nee

Reactie overtreder op openbaarmaking

Geen reactie ontvangen.