Anton van Dijk Milieutechniek B.V.

Overtreder

Naam overtreder/bedrijf: Anton van Dijk Milieutechniek B.V.
Plaats overtreder/bedrijf: Woerden

Datum constatering overtredingen

18-11-2021

Geconstateerde overtredingen

  • Arbeidsomstandighedenbesluit, Art 4.45, 1e lid De concentratie van asbeststof niet zo laag mogelijk onder de grenswaarde.(art. 4.46) gehouden

Bestuurlijk besluit

Boete

Locatie overtreding

Buitenhof 47
2513AH 's-Gravenhage

Rechtsgang staat open

Nee

Reactie overtreder op openbaarmaking

Geen reactie ontvangen.