Van Caam Asbestverwijdering en Sloopwerken B.

Overtreder

Naam overtreder/bedrijf: Van Caam Asbestverwijdering en Sloopwerken B.
Plaats overtreder/bedrijf: Oudenbosch

Datum constatering overtredingen

21-10-2021

Geconstateerde overtredingen

  • Arbeidsomstandighedenbesluit, Art 4.48a, 1e lid Geen doeltreffende maatregelen bij te verwachten overschrijding grenswaarde.

Bestuurlijk besluit

Boete

Locatie overtreding

Gasthuisstraat 4
4661JG Halsteren

Rechtsgang staat open

Nee

Reactie overtreder op openbaarmaking

Geen reactie ontvangen.