Reijrink Aannemersbedrijf B.V.

Overtreder

Naam overtreder/bedrijf: Reijrink Aannemersbedrijf B.V.
Plaats overtreder/bedrijf: Haghorst

Datum constatering overtredingen

01-12-2021

Geconstateerde overtredingen

  • Arbeidsomstandighedenbesluit, Art 4.48a, 1e lid Geen doeltreffende maatregelen bij te verwachten overschrijding grenswaarde.

Bestuurlijk besluit

Boete

Locatie overtreding

Alphenseweg 39
5111NB Baarle-Nassau

Rechtsgang staat open

Nee

Reactie overtreder op openbaarmaking

Geen reactie ontvangen.