Dusseldorp Infra, Sloop en Milieutechniek B.V

Overtreder

Naam overtreder/bedrijf: Dusseldorp Infra, Sloop en Milieutechniek B.V
Plaats overtreder/bedrijf: Lichtenvoorde

Datum constatering overtredingen

29-12-2021

Geconstateerde overtredingen

  • Arbeidsomstandighedenbesluit, Art 4.45, 1e lid De concentratie van asbeststof niet zo laag mogelijk onder de grenswaarde.(art. 4.46) gehouden
  • Arbeidsomstandighedenbesluit, Art 4.48a, 4e lid Asbest(houdend product) was niet verwijderd vóór aanvang ander werk.

Bestuurlijk besluit

Boete

Locatie overtreding

Budapestlaan 4
3584CD Utrecht

Rechtsgang staat open

Nee

Reactie overtreder op openbaarmaking

Geen reactie ontvangen.