Sake Zittema Sloopwerken B.V.

Overtreder

Naam overtreder/bedrijf: Sake Zittema Sloopwerken B.V.
Plaats overtreder/bedrijf: Leeuwarden

Datum constatering overtredingen

10-02-2022

Geconstateerde overtredingen

  • Arbeidsomstandighedenbesluit, Art 4.45, 1e lid De concentratie van asbeststof niet zo laag mogelijk onder de grenswaarde.(art. 4.46) gehouden

Bestuurlijk besluit

Boete

Locatie overtreding

Gorslaan 10
1441RG Purmerend

Rechtsgang staat open

Nee

Reactie overtreder op openbaarmaking

Geen reactie ontvangen.