Kosse Asbestverwijdering B.V.

Overtreder

Naam overtreder/bedrijf: Kosse Asbestverwijdering B.V.
Plaats overtreder/bedrijf: Elsendorp

Datum constatering overtredingen

16-02-2022

Geconstateerde overtredingen

  • Arbeidsomstandighedenbesluit, Art 4.48a, 1e lid Geen doeltreffende maatregelen bij te verwachten overschrijding grenswaarde.

Bestuurlijk besluit

Boete

Locatie overtreding

Prins Bernhardweg 2
5089PG Haghorst

Rechtsgang staat open

Nee

Reactie overtreder op openbaarmaking

Geen reactie ontvangen.